Per 1 januari 2023 vormen Poppodium Gebouw-T en Theater De Maagd samen Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving. Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele en maatschappelijke klimaat van de gemeente Bergen op Zoom en omstreken. Dit door, vanuit haar voorbeeldstellende rol, een breed publiek plezier te laten beleven aan alle podiumkunsten en door verbindende projecten op maat te organiseren. Onze organisatie is in al haar vormen een ontwikkel-, educatie- en makersplek. Deze organisatie draait om verbinding in vele betekenissen van dat woord. Er wordt intensief samengewerkt met het onderwijs (o.a. Curio, BUas), het bedrijfsleven (o.a. TAIT en Siemens), andere (cultuur) instellingen, de lokale, provinciale en landelijke overheid en natuurlijk de inwoners en organisaties in de regio.

De organisatie bestaat uit:

Een theater en een poppodium met een aansprekend en inspirerend programma;
Spraakmakende festivals ,evenementen en projecten zoals SEGA (Sena Performers European Guitar Award), Op De T festival, PopMonument, Made in Belgium, Traineeship programma, etc.;
Innovatielabs met een duidelijke propositie;
Een organisatie met een duurzame financiering met (inter)nationale uitstraling;
Samenwerkingen met onderwijs, bedrijfsleven, makers/culturele spelers, bezoekers en overheid;
Verbindende programmering met impact.

ONZE MISSIE

Het verrijken en inspireren van Bergen op Zoom en haar inwoners
Door intensieve samenwerking tussen makers, onderwijs, inwoners, bedrijfsleven en overheid ontstaat vernieuwende – en vraaggerichte – programmering die te beleven is in unieke, monumentale gebouwen. Inspirerende podiumkunsten die bijdragen aan ontwikkeling en verbinding met de creatieve industrie en de samenleving.

GESCHIEDENIS THEATER DE MAAGD

In 1990 was de transformatie van kerk naar theater voltooid. Prinses Margriet deed op 30 augustus van dat jaar de officiële opening van Stadsschouwburg De Maagd. Meer over de geschiedenis van Theater De Maagd is hier te vinden.

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Op de website van de Governance Code Cultuur vind je meer informatie.

De organisatie is ondergebracht in een stichting volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:

Arthur Cavadino (voorzitter)
Roel Korsmit (penningmeester)
Justin Schlee
Koert Damveld
Anne-Marie Uittenbogerd
Monique de Jonge-van den Berg

Directeur, bestuurder is Gert-Jan de Koster.
Voor vragen aan de Raad van Toezicht of directie neem je contact op met Janneke van de Putte, officemanager: janneke@gebouw-t.nl of 0164 – 253 122. (bereikbaar op dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag)

Indien er een open vacature voor lid Raad van Toezicht is, is deze te vinden op https://gebouw-t.nl/werken-bij-gebouw-t/

Download ondernemingsplan stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving
Download Gebouw-T beknopt jaarverslag 2022
Download Gebouw-T jaarverslag 2022
Download Gebouw-T beknopte jaarrekening 2022
Download schema van aftreden Raad van Toezicht
Download Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving jaarverslag 2023
Download Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving gewaarmerkt jaarrapport 2023

ANBI

Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften. Je kunt hier een donatie doen.

Bekijk het ANBI-Formulier