Huisregels

In De Maagd gelden de volgende huisregels:

- ticket verplicht indien kaartverkoop bij voorstelling 
Iedereen dient, hoe jong ook, in het bezit te zijn van een ticket. Kinderen op schoot vormt hierop geen uitzondering.

- gebruik garderobe verplicht
De (onbewaakte) garderobes in de zijbeuken en in de foyers op de eerste en verdieping kun je gratis gebruiken. Hier kun je jassen, paraplu's en grotere tassen achterlaten. Op brandweervoorschrift mag je deze niet mee de zaal in nemen. 

- geen eigen stoelverhogers
Op brandweervoorschrift mogen alleen de (gratis) stoelverhogers van De Maagd gebruikt worden.

- te laat komen:
Je kunt v.a. drie kwartier voor aanvang van de voorstelling naar binnen. Kom je te laat, dan word je onder restrictie toegelaten op een passend moment tijdens de voorstelling, op een passende plaats.  

- mobiele telefoons uit tijdens de voorstelling
Dit geldt ook voor de trilstand.

- fotograferen en opname verboden
Dit geldt tijdens alle voorstellingen, tenzij hiervoor door de optredende artiesten vooraf aantoonbaar toestemming is verleend. Bij overtreding van deze regel behoudt het theater De Maagd het recht voor om camera, mobiele telefoon met foto/videomogelijkheid, of andere opnameapparatuur in te nemen en bestanden te wissen.

- balkons:
De organisatie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de balkons (alsnog) niet beschikbaar te stellen. Op aanwijzing van het personeel krijg je dan een parterre-plaats toegewezen.

- wijzigingen 
Voor alle informatie op deze site en in de seizoenbrochure geldt: wijzigingen voorbehouden.
Bij annulering of wijziging van de voorstelling krijg je via e-mail bericht. Hebben wij geen e-mailadres dan trachten de caissières je telefonisch te bereiken.

- roken verboden:
Zoals de tabakswet voorschrijft geldt er een algeheel rookverbod in alle ruimten van theater De Maagd. Voor rokers zijn er voorzieningen op het voorterrein.

- etenswaren en consumpties
Het is verboden om eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties mee naar binnen te nemen.

- algemene bezoekersvoorwaarden: 
Theater De Maagd verklaart de Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 50/2021. Je leest ze hier.