Theatertechniek

Technische fiche per 22-01-2024, download hier:

- Technische lijst De Maagd
- Trekkenlijst PDF of Excel
- Lichtplan
- Toneeloverzicht
- Frontlicht Patch
- Vertrouwenspersoon

 

Telefoonnummer theatertechniek
Telefoon: 0636030471
Email: techniek@demaagd.nl

Route techniek/artiesten:
Potterstraat 25, 4611 NG Bergen op Zoom

- afslag 28
- weg blijven volgen
- na twee rotondes bij T-splitsing met verkeerslichten rechtsaf
- rechtdoor via Antwerpsestraat en Bosstraat naar Potterstraat
- overnachten met vrachtwagen is niet toegestaan in de binnenstad van Bergen op Zoom. Dit kan wel op de parkeerplaats van de Wouwse Tol aan de A58.

RIE-verklaring:
Geheel volgens de huidige ARBO-wetgeving geeft theater De Maagd de volgende verklaring met betrekking tot Risico-inventarisatie:
De directie van theater De Maagd verklaart hierbij dat de gebruikte materialen in theater De Maagd voldoen aan alle wettelijke normen met betrekking tot veiligheid, welzijn en gezondheid. Inzage in registers is op aanvraag mogelijk. De gebruikte materialen worden jaarlijks gecontroleerd en zijn voorzien van de benodigde keurmerken. De bediening van technische voorzieningen geschiedt door vakbekwaam personeel, dat via opleiding en bijscholing de kennis en vakbekwaamheid op peil houdt. De arbeids- en rusttijdenwet wordt nauwlettend nageleefd. Ingeval van samenwerking met derden wordt altijd een Risico-inventarisatie doorgesproken om voor zowel eigen als bezoekend personeel optimale arbeidsomstandigheden te scheppen.
Van gebruikers, huurders en / of bezoekende theatergezelschappen verwacht de directie van theater De Maagd eveneens gebruik van louter wettelijk toegestane materialen en naleving van de wettelijke voorschriften inzake arbeids- en rusttijden.
Een PRIE kan van je worden verlangd.
(Bergen op Zoom, 12 april 2002)

Meer informatie over de RIE-verklaring kun je opvragen per e-mail of telefoon bij de afdeling Techniek.