Verhalen van De Maagd - Botten van Jan metten Lippen onder het podium

De in 1990 voltooide transformatie van De Maagd van kerk naar theater leverde behalve architectuurprijzen ook onverwachte gebeurtenissen op! Tijdens het uitgraven van het voormalige altaar (nu het podium met daaronder de orkestbak) vonden de bouwers een kist… Hierin moesten de botten liggen van Jan II (‘metten Lippen’) van Glymes! In de 15e eeuw genoot hij als Heer van Bergen op Zoom veel aanzien. Hij woonde in het Markiezenhof waar Maximiliaan van Oostenrijk regelmatig op bezoek kwam. Hij was te gast bij de kroning van Lodewijk XI van Frankrijk. Maar vooral staat Jan metten Lippen te boek als vader van een enorme schare aan kinderen …

Tja, wat doe je dan als projectleider van een verbouwing, als je zoiets tegenkomt? Kees Booij rende meteen naar het stadhuis aan de overkant van de Grote Markt en ging te rade bij de burgemeester (Pieter van Zevenbergen). Die kwam tot de conclusie dat een herbegraving met pracht en praal er niet in zat. “Ik zag het al voor me. Een hele processie met een hoop gedoe. Daar zaten we niet op te wachten en grafrust moet je respecteren. Bovendien was Jan metten Lippen al eerder herbegraven: toen zijn restanten van het Markiezenhof naar De Maagd verhuisden.”

Zevenbergen overlegde met de pastoor en ze besloten de botten op een zaterdagochtend in alle vroegte en stilte over te brengen naar de Gertrudiskerk tegenover De Maagd. Daar kreeg Jan metten Lippen zijn nieuwe rustplaats. En Jan niet alleen, want na onderzoek bleek dat de kist de restanten van meerdere personen bevatten. We weten niet van wie, want DNA-onderzoek was op dat moment nog niet mogelijk. De pastoor van de Gertrudiskerk sprak een gebed uit toen de kist aan de aarde werd toevertrouwd en hij zegende hem met wijwater. Het graf kreeg ook een zuil met een adelaar erop. En zo ontstond weer een mooi verhaal die gidsen in De Maagd graag aan je vertellen tijdens een rondleiding.